Utilsigtede hændelser

Du har som patient eller pårørende mulighed for at indberette utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed via dette link

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/

Her kan du også få nærmere information om utilsigtede hændelser.